Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

1. Chi bộ khoa Nông học
Đ/c Hoàng Thị Thái Hòa, Bí thư chi bộ
Đ/c Trần Minh Quang, Phó Bí thư chi bộ
Đ/c Trịnh Thị Sen, Chi ủy viên
2. Chi bộ khoa Cơ khí và Công nghệ
Đ/c Nguyễn Văn Toản, Bí thư chi bộ
Đ/c Đỗ Minh Cường, Phó bí thư chi bộ
Đ/c Phạm Việt Hùng, Chi ủy viên
3. Chi bộ khoa Chăn nuôi Thú y
Đ/c Nguyễn Hữu Văn, Bí thư chi bộ
Đ/c Trần Quang Vui, Phó Bí thư chi bộ
Đ/c Đinh Văn Dũng, Chi ủy viên
4. Chi bộ khoa Lâm nghiệp
Đ/c Hoàng Huy Tuấn, Bí thư chi bộ
Đ/c Ngô Thị Phương Anh, Phó bí thư chi bộ
Đ/c Phạm Cường, Chi ủy viên
5. Chi bộ khoa Thủy sản
Đ/c Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Bí thư chi bộ
Đ/c Mạc Như Bình, Phó bí thư chi bộ
Đ/c Nguyễn Văn Huy, Chi ủy viên
6. Chi bộ khoa Tài nguyên đất và MTNN
Đ/c Nguyễn Hữu Ngữ, Bí thư chi bộ
Đ/c Nguyễn Thị Hải, Phó bí thư chi bộ
Đ/c Trần Trọng Tấn, chi ủy viên
7. Chi bộ khoa Phát triển nông thôn
Đ/c Lê Thị Hoa sen, Bí Thư chi bộ
Đ/c Nguyễn Viết Tuân, Phó bí thư chi bộ
Đ/c Võ Chí Tiến, Chi ủy viên
8. Chi bộ phòng TC,HC&CSVC
Đ/c Dương Văn Thành, Bí thư chi bộ
Đ/c Đinh Thị Song Thủy, Phó bí thư chi bộ
Đ/c Nguyễn Thanh Nhân, Chi ủy viên
9. Chi bộ phòng Đào tạo và CTSV
Đ/c Nguyễn Văn Đức, Bí thư chi bộ
Đ/c Thái Doãn Hùng, Phó Bí thư chi bộ
10. Chi bộ phòng Kế hoạch – Tài chính
Đ/c Hoàng Thị Ngọc Vân, Bí thư chi bộ
Đ/c Lê Thị Mai Hương, Phó Bí thư chi bộ
11. Chi bộ phòng KH,HTQT&TTTV
Đ/c Phạm Hữu Tỵ, Bí thư chi bộ
Đ/c Nguyễn Duy Ngọc Tân, Phó bí thư chi bộ
12. Chi bộ phòng KT,BĐCLGD,TT&PC
Đ/c Khương Anh Sơn, Bí thư chi bộ
13. Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển
Đ/c Ngô Mậu Dũng, Bí thư chi bộ
14. Chi bộ Sinh viên
Đ/c Lê Chí Hùng Cường, Bí thư chi bộ
Đ/c Hoàng Hữu Tình, Phó Bí thư chi bộ
Đ/c Nguyễn Văn Sửu, Chi ủy viên
Đ/c Phạm Thị Thúy, Chi ủy viên
Đ/c Nguyễn Thị Nhật Lệ, Chi ủy viên

– VPĐU –