Quyết định về sửa đổi bổ sung Quy định 01-QĐ/ĐU, ngày 27/4/2020 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện BTV Đảng ủy Đại học Huế quản lý

View Fullscreen